Burnritual

kinderklooster – children’s monastery

We organiseren een kinderdag in the House of the beloved voor kleuters van 3 tot 5 jaar op zaterdag 7 oktober van 14u tot 18u en op zondag 8 oktober van 9u30 tot 13u. Het wordt een combinatie van interactief verhalen vertellen, samen kleine rituelen bedenken, muziek maken en dansen.

Er is 350 kg zand, een kamer die volledig verduisterd kan worden, en drie begeleiders (een moeder, een kleuterjuf, en een monnik). Ouders kunnen het eerste deel meemaken, en daarna gaan wandelen in het park van Tour en Taxis (op 100m hier vandaan).

Deze dagen passen in ons onderzoek naar onderwijs en opvoeden op basis van het concept “samen anders zijn”. Hoe kunnen we kinderen en jongeren opvoeden en onderwijzen zodat ze autonoom worden, trouw aan zichzelf blijven, en verbinding maken met anderen op basis van anders zijn, eerder dan zich te assimileren.