1526F8A4-4429-4E86-BF99-BFAEF5A678D9

De Existentiële Injectie -NL

In een postmoderne samenleving, waarin religies en grote zingevingsverhalen verdacht lijken, voelen we ons vrij om zelf te kiezen waarvoor we leven. Dat blijkt niet zo eenvoudig. We hebben vaak niet de tijd om er voldoende over te denken of te lezen. En in het frivole circuit van filosofische en spirituele workshops geraken we snel de weg kwijt te midden van kurkdroge vertalingen van oude Grieken en scholastici, exotische guru’s die geld “manifesteren”, shampoo’s die je chakras balanceren en tante Joos die de kamer uitzweeft vergezeld van engelen en kosmische vibraties.

Nochtans is het voor je autonomie en vrijheid cruciaal dat je helder hebt wat je levensfilosofie is. Het bepaalt wat je ziet en wat je kiest. Om vrij te zijn en autonome keuzes te maken, is het nodig om fundamenteel in vraag te stellen en te beantwoorden wat het voor jou betekent om mens te zijn. Zonder dit als kompas, ben je makkelijk manipuleerbaar door reclame en propaganda.

De existentiële injectie helpt je hierbij. Vanuit een pluralistisch kader brengen we ideeën en technieken samen uit oosterse en westerse filosofie, spiritualiteit, psychologie en theater. Zo helpen we je in je zoektocht naar het herkennen van jezelf en je plaats in de wereld.

De existentiële injectie vindt plaats op donderdag van 19 tot 21 uur. Data en informatie om deel te nemen vind je binnenkort hier.