Dank voor uw steun

Steun

Kom mee zingen en verhalen vertellen op 6 april om 4u

House of the beloved overleeft dankzij de giften en ondersteuning van onze vrienden en bezoekers. Leven op basis van giften is een oeroude monastieke traditie. Het maakt ons onafhankelijk van de overheid en van de vrije markt. Daardoor kunnen we zonder consensus zoeken en belichamen wat waar en écht is, en blijven onze activiteiten en de verbindingen die we aangaan het doel, en niet een middel. Dank voor jullie bijdragen.

Mede-huurders kunnen deelnemen aan alle activiteiten met “zware” korting. Vanaf een bedrag van €50 word je lid van House of the Beloved vzw en krijg je inzage tot deze rekening, die uitsluitend gebruikt wordt voor het betalen van de huur. (Waarom dit voor ons voordelig is: bijdragen van medehuurders worden niet als onze inkomsten beschouwd. Hierdoor blijven we onder de grens van €25.000 en kunnen we als kleine vzw/stichting onze activiteiten btw-vrij aanbieden, waardoor we ze goedkoper kunnen maken.)

Wat je betaalt kan je aftrekken van de kosten van de activiteiten of residenties waaraan je deelneemt (enkel van de kosten voor de lesgever, niet eten en accommodatie). Hiervoor kan je een factuur krijgen.

Wat je betaalt kan je aftrekken van de kosten van de activiteiten of residenties waaraan je deelneemt (enkel van de kosten voor de lesgever, niet eten en accommodatie). Hiervoor kan je een factuur krijgen.