Podcasts

A case against love

Wat zou er gebeuren als we ons verlangen om lief te hebben en geliefd te worden zouden opgeven? Kunnen we dan samen zijn zonder te streven naar het vervullen van onze eigen behoeften? En zo ja, zou het ons dan in staat stellen om meer ruimte te geven aan anderen om hun eigen manier van mens-zijn tot uitdrukking te brengen?” Dat is het onderwerp van deze aflevering: liefde als samen anders zijn.

Authentieke aanwezigheid: een manier om samen anders te zijn.

Authenticiteit wordt vaak geassocieerd met trouw zijn aan jezelf, samenvallen met een echte, pure, innerlijke kern, en vanuit die innerlijke essentie je doelen en dromen realiseren.

Maar is er zo’n essentie in mij die ik mijn authentieke zelf kan noemen? Of zou het kunnen dat mijn identiteit en mijn gedachten over mijn innerlijke essentie niets meer zijn dan geïnternaliseerde normen en waarden? Want dat zou kunnen betekenen dat ik authentieker word door niet mezelf te volgen, maar in plaats daarvan mijn ideeën over wie ik ben los te laten.

(image by Fran Niño)

A case against safety

Veiligheid lijkt voor ons allen belangrijk. Als ik me volledig veilig voel, verdwijnen mijn angsten, kan ik me volledig ontspannen en mezelf uitdrukken zonder terughoudendheid. Het lijkt vanzelfsprekend dat wanneer ik denk dat ik onveilig ben, ik angst voel. Maar, als het risico op fysieke schade afwezig is, zou het dan ook andersom kunnen zijn? Dat mijn angst ervoor zorgt dat ik denk dat ik onveilig ben, en dat als ik mijn angst kan begrijpen en loslaten, het ingebeelde risico op schade of gekwetst worden ook verdwijnt? Zo ja, zou dit me dan in staat kunnen stellen om me op mijn gemak te voelen en mezelf vollediger te tonen, ongeacht de omstandigheden?

Dansen met schaduwen: een pad naar zelfherkenning

Je volledig overgeven, verdwalen in het lachen, overgenomen worden door intense droefheid of uitbundige vreugde. Wat houdt je tegen? Misschien sta je jezelf niet toe om het leven zo intens te ervaren. Je meest vitale energieën blijven misschien geheim, opgesloten. Dansen met schaduwen brengt ze terug. Je leert oude patronen verschuiven, woede transformeren tot daadkracht, verdriet in verbinding met jezelf en anderen, en angst in inzicht en begrip.