Over mij

DSC00912

Als Psycholoog & Wetenschapper heb ik me toegelegd op de sociale en emotionele ontwikkeling van jongeren en volwassenen die goed abstract kunnen denken en redeneren (MS in Psychologie, KULeuven; PhD in Psychology, Vanderbilt University, USA; Fulbright Fellow). Tijdens mijn doctoraat onderzocht ik determinanten van geluk, zelfvervulling, sociale participatie en succes in cognitief getalenteerde jongeren en volwassenen.  (Study of Mathematically Precocious Youth, 40-jaar lange longitudinale studie). Ik werkte o.a. voor Vanderbilt’s Programs for Talented Youth, Modesto vzw (oprichter), CBO Nijmegen (Radboud Universiteit), Project Talent (KULeuven) en de Expertisecel Begaafdheid (PraxisP, KULeuven; mede-oprichter)

Transspirituele monnik. Sinds de beëindiging van mijn doctoraat verdiep ik me in existentiële zelfontwikkeling. Samen met artistiek onderzoekster Elke van Campenhout richtte ik een transspiritueel praktijkcentrum op voor experiëntiëel en artistiek onderzoek naar o.a. persoonlijke ontwikkeling en hedendaagse (inclusief atheïstische) spiritualiteit. Sinds 2020 kreeg dit onderzoek vorm als the House of the Beloved (www.houseofthebeloved.eu). Mijn eigen existentiële ontwikkeling is geïnspireerd door Indo-Tibetaans Mahayana Boeddhisme (lineage of Daniel Brown, Geshe Wangyal, Mahamudra, Gelukpa, Dzochen), Zen Boeddhisme (Thich Nhat Hanh, Jun-Po Dennis Kelly roshi), Kashmir Shaivism (Eric Baret, Jean Klein, Cristopher Wallis), christelijke mystiek (o.a. Franciscus van Assisi, Theresa van Avilla, Meister Eckhart), en atheisme (Christopher Hitchens, Richard Dawkins, Sam Harris). 

Naast mijn werk met jongeren en volwassenen die goed redeneren, werk ik ook met palliatieve patiënten, hun zorgverleners en hun families (www.avondgloed.be).