Kinderen en jongeren

Via deze webpagina houden we je op de hoogte van activiteiten voor kinderen en jongeren in the house of the beloved. Je kan jezelf ook toevoegen aan deze whatsapp-groep.

Volgende data (steeds 9u30-13:u00, lunch met ouders om 12u):

Dag-activiteiten

3 tem 5 jaar: 2023: 26/11, 2024: 11/2, 28/4, 16/6

6 tem 9 jaar: 2023: 17/12, 2024: 13/1, 24/3,

3 tem 12 jaar: 19/5

Zomer week

3 tem 5 jaar: 1-5/7, 2024

6 tem 12 jaar: 8-12/7, 2024

Intergenerationele leergemeenschap (=Zomerkamp)

alle leeftijden, 28/7-3/8 (welkom om mee voor te bereiden op 27/7 en op te ruimen op 4/8)

Hoe kunnen kinderen leren en opgroeien zonder hun autonomie, eigenheid en creativiteit te verliezen? Hoe bewaren we het evenwicht tussen authenticiteit en enculturatie (deelname aan een cultuur of gemeenschap)? Hoe begeleiden we kinderen en jongeren bij de grote levensthema’s, zoals liefde, dood, verlies, intimiteit, identiteit, enzovoort.

Onze school plaatst diversiteit en anders-zijn centraal. Het leerproces dat we voorstellen is een “samen-anders-zijn en samen-worden als een uitdrukking van verschillen, als een deel van een gedeeld proces waaraan we op onze eigen manier kunnen deelnemen” (Manning & Massumi, 2014). 

Het hart van deze school is existentiële ontwikkeling: je eigen manier van mens-zijn ontdekken, ontwerpen en tot uitdrukking brengen. Vanuit een pluralistisch kader, met de nadruk op praktijk (“hoe gaan we het doen?”) eerder dan waarheid, gaan we de grote thema’s aan, onder andere: 

 • wie ben ik?
 • samen anders zijn (verbinding en liefde)
 • leren van het lichaam in beweging
 • volgen wat mooi is (esthetisch gevoel ontwikkelen)
 • omgaan met dood en verlies
 • emoties toelaten en verkennen
 • kritisch denken
 • intuïtie ontwikkelen
 • rituelen maken
 • stil zijn 
 • de magie van verhalen

Het hele curriculum wordt gebouwd rond deze thema’s. 

In 2023-2024 organiseren we een aantal weekenddagen voor kinderen van 3 tot 5 jaar en van 6 tot 9 jaar. Vanaf 2024 willen we één weekdag eraan toevoegen, als een buitenschoolse plusklas. Vanaf september 2025 hopen we met onze eerste voltijdse (en deeltijdse) klas te starten.

“School” (greek: scholè) verwees oorspronkelijk naar lege of vrije tijd, om te rusten en vrij te zijn van publieke verplichtingen, een tijd voor persoonlijke ontwikkeling. De “School of the beloved” wil school in deze betekenis terugbrengen. Ze wil de (neo-liberale en patriarchale) druk om te presteren, om nuttig, efficient, doelgericht, gezond en mooi te zijn opheffen door externe en geïnternaliseerde (machts)structuren die bepalen hoe we mogen denken, voelen, spreken en bewegen te deconstrueren.