Existentiëel onderzoek

Voor een overzicht van het huidige onderzoek, klik hier.

Existentiëel onderzoek is de belichaamde exploratie en ontdekking door systematische experimentatie van verschillende ervaringen van mens te zijn.

Existentiële experimenten hebben tot doel (geïnternaliseerde) machtsstructuren (Foucault) bloot te leggen of te veranderen die beperken hoe we denken, voelen, spreken en bewegen. Typische voorbeelden omvatten een combinatie van:

  • sensorische deprivatie (bijv. een duisternis-retraite)
  • verhoogde sensorische waarneming/verwerking (bijv. familieopstellingen, schaduwwerk)
  • aangepaste tijdsbeleving (bijv. een week in slow motion)
  • communicatieprotocollen (bijv. radicale eerlijkheid)
  • bewegings-algoritmes (bijv. authentieke beweging)
  • lichaams(functie)veranderingen (bijv. lange tijd verbonden ademhalen)
  • geïntensiveerde of (gedis)localiseerde aandacht (bijv. de werkelijkheid waarnemen vanuit oneindige ruimtelijkheid)
  • uitproberen van onconventionele standpunten (bijv. dat er geen onderscheid is tussen goed en kwaad)

In tegenstelling tot de intentie van wetenschappelijk onderzoek om objectieve/verklarende kennis te creëren, produceert existentiëel onderzoek voornamelijk ervaringen en procedurele kennis (iets kunnen doen). Het ontwerpt en implementeert omgevingen en gebeurtenissen die onconventionele en atypische subjectieve ervaringen mogelijk maken en zo zelfkennis en zelfherkenning vanuit een eerste-persoons-perspectief bevorderen.

Als je geïnteresseerd bent om lid te worden van het onderzoekscentrum, stuur ons dan een e-mail. Aarzel niet om te e-mailen of te bellen als je vragen hebt of als je gedachten wilt uitwisselen over je onderzoek.

Je kunt ook deelnemen aan het onderzoekscentrum als deelnemer aan existentiële experimenten. Als je ons een e-mail stuurt, voegen we je toe aan de uitnodigingslijst.