Existentiëel onderzoek

Heb je zin in een diepgaande intellectuele en existentiële uitdaging? Ben je nieuwsgierig naar het verkennen van diverse facetten van het menselijk bestaan, het experimenteren met de essentie van het leven, of misschien zelfs het genieten van wat existentiële “kink”?

Als een existentiële onderzoeker word je uitgenodigd om je eclectische, creatieve en spirituele/existentiële onderzoeksvragen mee te brengen. Wij bieden een unieke onderzoeksomgeving die scherp en fris kritisch denken combineert met warme ondersteuning en aanmoediging. We ondersteunen elkaar collectief bij het nastreven van persoonlijke onderzoeksthema’s en eigenzinnige existentiële paden – een oefening in samen-anders-zijn.

EXISTENTIËEL ONDERZOEK

Existentieel onderzoek omvat de belichaamde verkenning en systematische experimentatie van verschillende ervaringen van mens-zijn en te leven. Deze experimenten hebben tot doel geïnternaliseerd structuren te onthullen en/of te veranderen (geïnspireerd door Foucault) die beperken wat we kunnen denken, voelen, hoe we kunnen spreken en bewegen, en wie we kunnen zijn.

In tegenstelling tot traditioneel wetenschappelijk onderzoek, dat streeft naar objectieve/declaratieve kennis, levert existentieel onderzoek voornamelijk ervaringen en procedurele (“hoe het te doen”) kennis op. Het ontwerpt ruimtes en broedplaatsen die onconventionele en atypische subjectieve ervaringen bevorderen. Dat leidt tot zelfkennis en zelfherkenning vanuit een eerste-persoons-perspectief.