Authentieke aanwezigheid

fran nino authentic presence
(Image by Fran Niño)

innocently present
not making anything happen
not preventing anything from happening
intimately available
to life
revealing itself
through me

For English, click here.

Authentieke aanwezigheid betekent beschikbaar zijn, open voor de onmiddellijkheid van het moment, tegelijkertijd bewegen en bewogen worden, raken en geraakt worden. Een sensuele dans op de grens tussen binnen en buiten, zelf en ander, als golven in de oceaan die elkaar kruisen, naadloos in elkaar opgaan, en erna moeiteloos terugkeren naar hun oorspronkelijke vorm. Authenticiteit verwijst hier niet naar een “unieke essentie” of een “echte kern”. Eerder het omgekeerde: de afwezigheid van zo’n vaste essentie maakt weerstand en een gevoel van anders zijn bodemloos, waardoor er een vitale leegte ontstaat waarin het leven zichzelf kan onthullen. 

Zo’n aanwezigheid is noodzakelijk als we willen liefhebben zonder voorwaarden of sterven zonder angst. Enkel als we poreus en transparant aanwezig kunnen zijn, kunnen we onszelf, de ander en de wereld om ons heen zien zonder een waas van geprojecteerde oordelen en onbewuste verlangens. Een ander volledig kunnen zien zoals die is, en samen anders durven zijn, maakt een liefde mogelijk die ruimte geeft. Mezelf kunnen zien zoals ik ben, zonder vast the houden aan identiteiten of verlangens die troosten of verdoven, maakt het mogelijk om zonder spijt of angst te sterven. 

Authentieke aanwezigheid is een vaardigheid die je kan oefenen door eerlijk naar jezelf te kijken, intiem je eigen lichaam te voelen, jezelf te onthullen in relatie tot een ander, of je lichaam te volgen in de beweging die het automatisch wil maken. In deze workshop ontwikkelen we deze vaardigheid aan de hand van zelf-onderzoek, meditatie, gestructureerde dialogen, oefening met beweging, enz. Je werkt alleen, per twee of in groep, en je kan altijd kiezen om iets niet te doen of een oefening stop te zetten.

Data:

Cyclus in het Nederlands: 4/6

Cyclus in het Engels: 3/6

Dagen starten steeds om 9u30 (aankomst vanaf 9u) en eindigen om 17u. Als je beide talen spreekt, kan je de cycli combineren. Tijdens een weekend zijn de dagen complementair en niet identiek. De éne dag legt de klemtoon bijvoorbeeld meer op het lichaam, de andere dag eerder op verbinding met de ander. Alles komt ook aan bod binnen één ééntalige cyclus van 5 dagen. Door beide cycli te combineren maak je je training intensiever. 

Kostprijs:

Glijdende prijs, naargelang je mogelijkheid betaal je tussen €80 en €120 euro (de referentieprijs its €100) per persoon per dag. Er zijn 8 plaatsen.

Deze prijs is inclusief een eenvoudige lunch (soep en brood). Je kan zelf ook nog een lunchpakket meenemen.

Facilitator

Stijn Smeets. Psycholoog, wetenschapper, transspirituele monnik, klassieke tantrika (Tibetaans Boeddhisme, Mahamudra, Dzogchen, Tantrik Shaivism), schaduwwerker, death dula, violist en zanger. Stijn combineert technieken en inzichten van oosterse en westerse existentiële tradities, filosofie en wetenschap, om een leeromgeving te creëren die transformatief, radicaal, eerlijk en confronterend is, en tegelijkertijd ondersteunend, zorgend, veilig en voedend. Meer over zijn intuïties vind je hier.  

Locatie:

House of the beloved, Emile bockstaellaan, 1020 Laken (Brussel)

Inschrijven:

Je kan je inschrijven door een email te sturen of te bellen. Al je vragen en bedenkingen zijn welkom. Je plaats is gereserveerd zodra je het bedrag hebt overgemaakt op rekeningnummer IBAN BE44 7370 5359 2745 met vermelding van je naam en de cycli/dagen van je deelname.